Władysław Depkowski, Zena’s grandfather

Birth

Władysław Depkowski was born in Lipno on 19th September 1860.

1860 Wladyslaw Depkowski was born
1860 Wladyslaw Depkowski was born

In Polish:
165 Lipno
Działo się w Lipnie dnia 30 września 1860 roku o godzinie czwartej po południu. Stawił się Roman Depkowski szewc z Lipna, lat 22 maiący, w przytomności Wojciecha Zwadowskiego, lat trzydzieści i Feliksa Pejnickiego(?) lat 21 maiących gospodarzy z Lipna i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Lipnie dnia 19 miesiąca i roku biegających o godzinie trzeciej rano z jego małżonki Teofili z Szablewskch, lat dwadzieścia maiącej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym dziś odbytym przez Ks. Smoleńskiego nadane zostało imię Władysław a Rodzicami Jego Chrzestnymi byli Wojciech Zwadowski i Eleonora Zbrożkiewicz. Akt ten stawaiącym pisać nie umiejącym przeczytany, podpisaliśmy
X. A.Woliński, P. L. Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego

My translation into English:
It occured in city Lipno on 30th September 1860 at 4 pm. Appeared Roman Depkowski shoemaker from Lipno, age 22, Continue reading “Władysław Depkowski, Zena’s grandfather”

Teodozja Grzegorzewska, Zena’s Grandmother

Birth

After long research at last I found her records in archives!
I had false data on start. I knew, that

Bolesław’s mother (grandmother of Zenobia) Teodozja Grzegorzewska was born in 1869 (!) in Golub (now Golub-Dobrzyń in Kujawsko-Pomorskie Province). The date was rough — counted from the passengers’ list only.

Common name, wrong birth date, wrong birth place… It was not easy, but after 3 years at last I found real documents! It’s a success!
Teodozja Grzegorzewska – as a woman – got younger in America.
Actually Teodozja was born on May 1st, 1865 (!) in Obory and her christening took place on May 7th, 1865 in parish Ruże. Continue reading “Teodozja Grzegorzewska, Zena’s Grandmother”