Teodozja Grzegorzewska, Zena’s Grandmother

Birth

After long research at last I found her records in archives!
I had false data on start. I knew, that

Bolesław’s mother (grandmother of Zenobia) Teodozja Grzegorzewska was born in 1869 (!) in Golub (now Golub-Dobrzyń in Kujawsko-Pomorskie Province). The date was rough — counted from the passengers’ list only.

Common name, wrong birth date, wrong birth place… It was not easy, but after 3 years at last I found real documents! It’s a success!
Teodozja Grzegorzewska – as a woman – got younger in America.
Actually Teodozja was born on May 1st, 1865 (!) in Obory and her christening took place on May 7th, 1865 in parish Ruże.

Parish Ruże, Church of st Peter & Paul
Teodozja born in 1865 in Obory

Nr 40, Obory
Działo się w wsi Ruże dnia 7 Maja 1865 roku o godzinie 1 po południu. Stawił się Michal Grzegorzewski, szewc lat 26 mający, w Oborach zamieszkały, w obecności Józefa Grzegorzewskiego lat 50 tudzież Filipa Zielińskiego lat 36 mających, obydwóch wyrobników w Oborach zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci żeńskiej, oświadczając iż takowe urodzone jest tu w Oborach na dniu 1 Maja roku bieżącego o godzinie 10 rano z iego małżonki Franciszki z Chrzanowskich lat 30 mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym przez księdza Leona Długołęckiego odbytym, nadane zostało imię Teodozja – a rodzicami iego chrzestnemi byli Józef Grzegorzewski i Teodozja Szałwińska. Akt ten oświadczającemu i świadkom pisać nieumiejącym przeczytany, przez Nas podpisany został. Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
X. Leon Długołęcki, Komendarz Parafii Ruże.


No. 40, Obory
It was in Ruże village on May 7th,1865 at 1 pm. Michal Grzegorzewski, a 26-year-old shoemaker living in Obory, came in the presence of Józef Grzegorzewski, age 50, and Filip Zieliński, age 36, both workmen settled in Obory and, and He showed us a female child, declaring that she was born here in Obory on May 1st, current year at 10 am from his wife Franciszka born Chrzanowska age 30. The child was baptized today by Father Leon Długołęcki, and named Teodozja, and his parents were Józef Grzegorzewski and Theodozja Szałwińska. The act of the declarant and witnesses to write the unreadable, signed by us. Holder of Civil Status Files,
Priest Leon Długołęcki, commanding Parish Ruże.

Family

2-III-1886, parish Ruże
Władysław Depkowski (26) + Teodozja b. Grzegorzewska (21)

Władysław Depkowski married Teodozja Grzegorzewska in Ruże on the second day of March 1886 at 10 am. This document I found at last too. Text in Polish and in my translation you can read on her husband’s page.

  • Their first child Leokadia was born on February 13th, 1887 – in Lipno.
  • Bolesław was born on February 5th, 1888 in Lipno and his christening took place there on February 10th, 1888 conducted by ks. Wiktor Trejkowski. His godfather was Roman Depkowski (grandfather) and his godmother was Leokadia Wolińska.
  • Czesław was born on December 2nd, 1892
  • Frank
  • Dora
  • Joseph

So after wedding Władysław with Teodozja lived in Lipno.

Emmigration
Bremen, a harbour about 1900

On 10-26.12.1913 Teodozja (age 44) travelled from Brema (German port) to NYC, to her husband Władysław (age 53) in Brooklyn.
She has been earlier here, in years 1889-1912, NY Brooklyn.
On the passenger list from 1913 we can read her date and place of birth (source: Robert R. and familysearch.org)

Death

Teodozja Depkowski born Grzegorzewska died 1942-11-12 in Brooklyn, NYC, at age almost 73.

Ancestor Pedigree Chart
Click to zoom

Yes, at last I can show it! 🙂


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *