Władysław Depkowski, Zena’s grandfather

Birth

Władysław Depkowski was born in Lipno on 19th September 1860.

1860 Wladyslaw Depkowski was born
1860 Wladyslaw Depkowski was born

In Polish:
165 Lipno
Działo się w Lipnie dnia 30 września 1860 roku o godzinie czwartej po południu. Stawił się Roman Depkowski szewc z Lipna, lat 22 maiący, w przytomności Wojciecha Zwadowskiego, lat trzydzieści i Feliksa Pejnickiego(?) lat 21 maiących gospodarzy z Lipna i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Lipnie dnia 19 miesiąca i roku biegających o godzinie trzeciej rano z jego małżonki Teofili z Szablewskch, lat dwadzieścia maiącej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym dziś odbytym przez Ks. Smoleńskiego nadane zostało imię Władysław a Rodzicami Jego Chrzestnymi byli Wojciech Zwadowski i Eleonora Zbrożkiewicz. Akt ten stawaiącym pisać nie umiejącym przeczytany, podpisaliśmy
X. A.Woliński, P. L. Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego

My translation into English:
It occured in city Lipno on 30th September 1860 at 4 pm. Appeared Roman Depkowski shoemaker from Lipno, age 22, in presence of Wojciech Zwadowski age 30, and Feliks Pejnicki (?) age 21, farmers from Lipno, and showed us a child male sex born in Lipno 19th current month and year at three am from his wife Teofila born Szablewska, age 20. This child was christening today by Father Smoleński and was named Władysław, and his godparents were Wojciech Zwadowski and Eleonora Zbrożkiewicz. The certificate was read to the ones cannot write and only by us signed.
Father A. Woliński, P. L. Providing the Files of Civil State

Marriage
2-III-1886, parish Ruże
Władysław Depkowski (26) + Teodozja b. Grzegorzewska (21)
Parish Ruże, Church of st Peter & PaulWładysław Depkowski married Teodozja Grzegorzewska from the village Obory in parish Ruże on the second day of March 1886 at 10 am.
Village Obory belongs to parish Ruże. After wedding the couple lived there, their children were born in Obory too.

2-III-1886, parafia Ruże
Władysław Depkowski (26) + Teodozja z d. Grzegorzewska (21)
Akt nr 11, Obory
Działo się we wsi Ruże w drugi dzień marca 1886 roku o godzinie 10 rano. Oznajmiamy, że w obecności świadków Piotra Olszewskiego organisty lat 50 i Feliksa Karczewskiego, służącego kościelnego lat 35, obu mieszkających we wsi Ruże, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Władysławem Depkowskim, kawalerem urodzonym w Lipnie, synem Romana i Teodozji z domu Szablewskiej małżonków Depkowskich, lat 26 rzeźnikiem mieszkającym w Lipnie – a Teodozją Grzegorzewską, panną urodzoną w Oborach, córką Michała i nieżyjącej Franciszki z domu Chrzanowskiej małżonków Grzegorzewskich, lat 21, mieszkającej przy Ojcu w Oborach. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszej parafii i w Kościele Lipnowskim dnia 14, 21 i 27 lutego bieżącego roku. Nowożeńcy oznajmili, że nie zawarli umowy przedślubnej. Obrzęd religijny dopełniony został przez Księdza Stanisława Małkowicza.
Akt ten nowożeńcom i świadkom przeczytany, przez Nas, nowożeńców i Piotra Olszewskiego podpisany został.
Ksiądz Stanisław Małkowicz, administrator parafii Ruże utrzymujący akta stanu cywilnego.
________________________________________
2-III-1886, parish Ruże
Władysław Depkowski (26) + Teodozja b. Grzegorzewska (21)
Doc nr 11, Obory
It was in the village of Ruże on the second day of March 1886 at 10 am. We declare that in the presence of witnesses Peter Olszewski organist 50 years and Feliks Karczewski, a servant of the church age 35, both living in the village Ruże, concluded today a religious marriage between Wladyslaw Depkowski, bachelor, born in Lipno, the son of Roman and Theodosia born Szablewski, spouses Depkowski, a 26 year old, butcher living in Lipno, – and Teodozja Grzegorzewska, virgin born in Obory, the daughter of Michał and deceased Franciszka born Chrzanowska, spouses Grzegorzewski, age 21, living by her Father in Obory. The marriage was preceded by three announcements in this parish and in the Church of Lipno on 14, 21 and 27 day of February this year. The newlyweds announced that they had not entered into a prenuptial agreement. The religious ritual was completed by Father Stanislaw Malkowicz.
The act was read to the newlyweds and witnesses, and was signed by us, the newlyweds and Piotr Olszewski.
Administrator of the parish Ruże keeping records of civil status Ksiądz Stanisław Małkowicz, Administrator of the parish Ruże keeping records of civil status

Houses, children
Władysław was a butcher in Lipno

Władysław Depkowski was born in Lipno. He met Teodozja b. Grzegorzewska in Obory (20 km north from Lipno), in the parish they were married on March 2nd, 1886.
Their first child Leokadia was born on February 13th, 1887 – in Lipno. So after wedding Władysław with his wife lived in Lipno.

Emmigration

In 1899 or earlier he emmigrated to America.

Death

Władysław Depkowski died after November 30th, 1911 (when he sold the property from his father).

Ancestor Pedigree Chart

wladyslaw-depkowski

Timeline of Władysław Depkowski
 • 1860-09-19, Lipno – his birth – son of Roman Depkowski or Deptowicz and Teofila b. Szablewska
 • 1863-11-02, Lipno – birth of his brother Karol
 • 1866-04-29, Lipno – birth of his sister Petronela, who died in the same year
 • 1867-09-10, Lipno – birth of his brother Józef, who died 1867-10-17
 • 1868-11-12, Lipno – birth of his brother Stanisław, who died one day later
 • 1869, Lipno? – birth of his brother Teodor
 • 1874, Lipno? – birth of his brother Bronisław
 • 1883-11-15, Lipno – death of his brother Bronisław (9y)
 • 1886-03-02, Ruże – marriage with Teodozja (born Grzegorzewska, in Obory, 1865-05-01)
 • 1887-02-13, Lipno – birth of his daughter Leokadia
 • 1888-02-05, Lipno – birth of his son Bolesław, later Walter
 • 1892-12-02, Lipno? – birth of his son Czesław, later Chester
 • 1906-01-07, Lipno – death of his father Roman (68y)
 • 1909-01-17, Lipno – death of his mother Teofila (76y)
 • 1910-06-15, Brooklyn, NYC – marriage of his son Bolesław-Walter with Feliksa Goryńska (b. 1890 in Skępe)
 • 1911-05-11, Brooklyn, NYC – birth of his grandson Mamert-William Depkowski, son of Feliksa & Bolesław-Walter
 • 1913-06-30, NYC, notary office – Władysław and Teodor Depkowski were signing a plenipotentiary (full power) given for Władysław’s wife, Teodosia b. Grzegorzewska. Brothers resided in Lipno city, but temporary are living in North-American United States
 • 1913-06-30, NYC, consulate – seal of an authorisation of brothers and notary signatures
 • 1913-07-23, Warszawa, the office of the Governor General – seal of an authorisation of the document of NY consulate seal (signed by Wieniawski, called here ‘Secret Counselor’)
 • 1913-12-26, Teodozja (48y) travelled from Brema (German port) to NYC, to her husband Władysław (53y) in Brooklyn
 • 1914-07-30, Brooklyn, NYC – death of his son Czesław-Chester (21y)
 • Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *