It was in 1913

Notary document

1913-06-30, NYC, notary office – Władysław and Teodor Depkowski were signing a plenipotentiary (full power) given for Władysław’s wife, Teodosia b. Grzegorzewska. Brothers resided in Lipno city, but temporary lived in North-American United States. They let Teodosia to sell all the possesions in Lipno they owned after death of their father Roman. Władysław gave also the ful power to Teodosia to sell all the possesions after her parents in Obory

Page 1 of 4

Page 3 of 4

Page 2 of 4

Page 4 of 4

Continue reading “It was in 1913”

Władysław Depkowski, Zena’s grandfather

Birth

Władysław Depkowski was born in Lipno on 19th September 1860.

1860 Wladyslaw Depkowski was born
1860 Wladyslaw Depkowski was born

In Polish:
165 Lipno
Działo się w Lipnie dnia 30 września 1860 roku o godzinie czwartej po południu. Stawił się Roman Depkowski szewc z Lipna, lat 22 maiący, w przytomności Wojciecha Zwadowskiego, lat trzydzieści i Feliksa Pejnickiego(?) lat 21 maiących gospodarzy z Lipna i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Lipnie dnia 19 miesiąca i roku biegających o godzinie trzeciej rano z jego małżonki Teofili z Szablewskch, lat dwadzieścia maiącej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym dziś odbytym przez Ks. Smoleńskiego nadane zostało imię Władysław a Rodzicami Jego Chrzestnymi byli Wojciech Zwadowski i Eleonora Zbrożkiewicz. Akt ten stawaiącym pisać nie umiejącym przeczytany, podpisaliśmy
X. A.Woliński, P. L. Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego

My translation into English:
It occured in city Lipno on 30th September 1860 at 4 pm. Appeared Roman Depkowski shoemaker from Lipno, age 22, Continue reading “Władysław Depkowski, Zena’s grandfather”

Teodozja Grzegorzewska, Zena’s Grandmother

Birth

After long research at last I found her records in archives!
I had false data on start. I knew, that

Bolesław’s mother (grandmother of Zenobia) Teodozja Grzegorzewska was born in 1869 (!) in Golub (now Golub-Dobrzyń in Kujawsko-Pomorskie Province). The date was rough — counted from the passengers’ list only.

Common name, wrong birth date, wrong birth place… It was not easy, but after 3 years at last I found real documents! It’s a success!
Teodozja Grzegorzewska – as a woman – got younger in America.
Actually Teodozja was born on May 1st, 1865 (!) in Obory and her christening took place on May 7th, 1865 in parish Ruże. Continue reading “Teodozja Grzegorzewska, Zena’s Grandmother”

Bolesław Depkowski, Zena’s Father

Birth
Bolesław Depkowski was born in Lipno

Bolesław Depkowski was born on February 5th, 1888 in Lipno, now in Kujawsko-Pomorskie Province.

36 Lipno
Miało miejsce w mieście Lipnie dnia 28 stycznia/10 lutego 1888 roku o godzinie szóstej po południu Stawił się Władysław Depkowski, rzeźnik z Lipna, lat 27 od urodzenia, w obecności świadków Jakuba Galickiego, rzeźnika lat 56 i Franca Zbrojskiego lat 30, obaj z Lipna, i okazał nam niemowlę płci męskiej oznajmiając, że urodziło się ono w Lipnie 24 stycznia/5 lutego bieżącego roku o godzinie 4 po południu z jego ślubnej żony Teodozji z domu Grzegorzewskiej, lat 26 od urodzenia. Dziecku temu na chrzcie świętym dokonanym tegoż dnia przez księdza wikarego Antoniego Głowińskiego, nadano na imię Bolesław, a jego rodzicami chrzestnymi byli Roman Depkowski i Leokadia Wolińska.
Akt niniejszy oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym został odczytany.
Ksiądz Wiktor Trejkowski


36 Lipno
It took place in Lipno on January 28th / February 10th, 1888 at 6 p.m. Władysław Depkowski, a butcher from Lipno, 27 years old, came in the presence of witnesses Jakub Galicki, the butcher age 56 and Franc Zbrojski ae 30, both from Lipno, and showed us a baby boy announcing that he was born in Lipno on January 24th / February 5th of this year at 4 pm from his married wife, Theodosia, born Grzegorzewska, 26 years old. The child was baptized on the same day by priest Antoni Głowiński, named Boleslaw and his godparents were Roman Depkowski and Leokadia Wolińska.
This statement to the illiterated declarant and witnesses was read.
Father Wiktor Trejkowski

Emmigration, work
USS Pretoria [Wikipedia]

Bolesław Depkowski traveled from Hamburg from August 27th, to September 9th, 1899 by ship “Pretoria”, with concurrent Józef Falkowski (age 26) from Lipno.
He was about 10 years old when his family emmigrated to America. His father Władysław Depkowski was the first, he prepaired housing conditions for the rest of the family. Władysław was a butcher – his son succeeded the profession.

About 1920
About 1920

In the USA Bolesław received new first name, easier to read and write for Americans: Walter. Continue reading “Bolesław Depkowski, Zena’s Father”