Roman Depkowski, Zena’s great grandfather

Birth

Roman Depkowski was born in Lipno on 6th August 1837.

1837 Roman Depkowski was born
1837 Roman Depkowski was born

In Polish:
113 Lipno
Działo się w mieście Lipnie dnia 1/13 sierpnia 1837 roku o godzinie piątej po południu. Stawił się Walenty Depkowski szewc tu w Lipnie zamieszkały, lat czterdzieści maiący, w obecności Simona Rakowskiego, obywatela z Lipna lat trzydzieści cztery tudzież Jana Zaiączkowskiego obywatela z Lipna lat czterdzieści maiących i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone tu w Lipnie dnia 25 lipca / 6 sierpnia roku bieżącego o godzinie szóstej wieczorem z jego Małżonki Antoniny z Cywińskich, lat trzydzieści ośm maiącyj. Dziesięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Roman a Rodzicami Jego Chrzestnymi byli wyżej wspomniany Simon Rakowski i Katarzyna Turska. Akt ten stawaiącemu i świadkom przeczytany, przez Nas samych podpisany został, stawaiący i świadkowie pisać nieumieją.
Xiądz Antoni Woliński, Proboszcz Parafii Lipno

Shoemaker in Lipno working in 2010 in his grandfather workshop
Shoemaker in Lipno working in 2010 in his grandfather workshop

My translation into English:
It occured in city Lipno on 1st / 13th August 1837 at 5 pm. Appeared Walenty Depkowski shoemaker living here in Lipno, age 40, Continue reading “Roman Depkowski, Zena’s great grandfather”